Wykonujemy ścieżki, chodniki, podjazdy, parkingi, place i drogi co składa się na wykonanie usług m.in.:
- niwelacja,
- korytowanie (zdejmowanie warstwy humusu),
- wykonanie odpowiedniej podbudowy (podbudowa ma kluczowe znaczenie),
- układanie obrzeży, oporników i krawężników,
- układanie kostki betonowej i granitowej,
- montaż palisad i budowa ozdobnych murków oporowych,
- odwodnienia liniowe oraz drenaże
- opaski wokół budynków
- impregnacja oraz czyszczenie kostki